peşin ödeme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte peşin ödeme kelimesinin manası:

  1. Borcun bir bölümünün veya tamamının vadesi gelmeden ödenmesi.
  2. Genellikle birbirini çok iyi tanıyan dışalımcı ve dışsatımcı arasında yapılan ve mal bedelinin malın fiili dışalımı veya dışsatımından önce yapılan ödeme biçimi.

peşin ödeme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları