petition sözlük anlamı nedir?

Sözlükte petition kelimesinin manası:

  1. Rica, istirham
  2. Temenni, dilek, niyaz, dua
  3. Arzuhal, istida dilekçe
  4. Rica etmek, istirham etmek
  5. Talepte bulunmak
  6. Dilemek, niyaz etmek
  7. Dilekçe vermek
  8. Dilekçe vermek, rica etmek, istirham etmek

petition ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları