peyman ne demek

Peyman Ne Demek?

Peyman, sözleşme, anlaşma veya taahhüt anlamına gelen bir kelimedir. Genellikle iki veya daha fazla kişi arasında yapılan sözlü veya yazılı bir anlaşmayı ifade eder. Peymanlar, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler ve genellikle belirli bir süre için geçerlidir.

Peymanlar, günlük yaşamın birçok alanında kullanılır. Örneğin, iş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri gibi birçok farklı türde peyman vardır. Peymanlar, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korur ve anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.

Peymanların Unsurları

Peymanların geçerli olması için belirli unsurları içermesi gerekir. Bu unsurlar şunlardır:

 • Teklif: Teklif, bir tarafın diğer tarafa yaptığı sözleşme önerisidir. Teklif, açık ve kesin olmalı ve sözleşmenin tüm temel unsurlarını içermelidir.
 • Kabul: Kabul, diğer tarafın teklifi kabul etmesidir. Kabul, açık ve kesin olmalı ve teklifle aynı şartları içermelidir.
 • Karşılıklılık: Karşılıklılık, tarafların birbirlerine karşılıklı olarak bir şeyler vermeyi taahhüt etmeleridir. Karşılıklılık, sözleşmenin geçerliliği için gereklidir.
 • Yeterlilik: Yeterlilik, tarafların sözleşme yapma ehliyetine sahip olmaları anlamına gelir. Sözleşme yapma ehliyeti, reşit olmak, akıl sağlığı yerinde olmak ve yasal olarak sözleşme yapmaktan men edilmemiş olmak gibi unsurları içerir.
 • Yasal amaç: Yasal amaç, sözleşmenin yasalara aykırı olmaması anlamına gelir. Yasalara aykırı sözleşmeler geçersizdir.

Peymanların Türleri

Peymanlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın peyman türleri şunlardır:

 • Sözlü peymanlar: Sözlü peymanlar, taraflar arasında sözlü olarak yapılan anlaşmalardır. Sözlü peymanlar, yazılı peymanlar kadar geçerlidir, ancak kanıtlanması daha zordur.
 • Yazılı peymanlar: Yazılı peymanlar, taraflar arasında yazılı olarak yapılan anlaşmalardır. Yazılı peymanlar, sözlü peymanlardan daha geçerlidir ve kanıtlanması daha kolaydır.
 • Açık peymanlar: Açık peymanlar, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten peymanlardır. Açık peymanlar, anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.
 • Gizli peymanlar: Gizli peymanlar, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirtmeyen peymanlardır. Gizli peymanlar, anlaşmazlıklara yol açabilir.
 • Tek taraflı peymanlar: Tek taraflı peymanlar, sadece bir tarafın hak ve yükümlülüklerini belirleyen peymanlardır. Tek taraflı peymanlar, genellikle iş sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri gibi sözleşmelerde kullanılır.
 • Çift taraflı peymanlar: Çift taraflı peymanlar, her iki tarafın da hak ve yükümlülüklerini belirleyen peymanlardır. Çift taraflı peymanlar, genellikle satış sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri gibi sözleşmelerde kullanılır.

Peymanların Sonuçları

Peymanlar, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler ve genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Peymanlar, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korur ve anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.

Peymanlar, çeşitli şekillerde sona erebilir. Peymanların sona erme nedenleri şunlardır:

 • Taraflardan birinin ölümü veya iflası: Taraflardan birinin ölümü veya iflası, peymanın sona ermesine neden olur.
 • Peymanın süresinin dolması: Peymanın süresinin dolması, peymanın sona ermesine neden olur.
 • Taraflardan birinin peymanı feshetmesi: Taraflardan biri, peymanı feshedebilir. Peymanın feshedilmesi, peymanın sona ermesine neden olur.
 • Taraflardan birinin peymanı ihlal etmesi: Taraflardan biri, peymanı ihlal ederse, diğer taraf peymanı feshedebilir. Peymanın feshedilmesi, peymanın sona ermesine neden olur.

Peymanlarla İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi