ph sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ph kelimesinin manası:

  1. Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.pH 7 den düşük çözeltiler asidik,pH 7 olanlar nötr,pH 14'e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır.
  2. Hidrojen,Yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen bir tür asitlik derecesi.
  3. Bir çözeltide bulunan hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritması.
  4. Çözeltide var olan hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.

ph ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları