Phalanges ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Phalanges" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Phalanges" ne demek?

 1. Phalanx.

 2. [phalange] parmak kemiği

Phalanges nedir? İlişkili sözcükler

 • Phalange: Parmak kemiği devamı...
 • Ligamenta Interdigitalia Distalia: İkinci parmak kemiği üst ucundan başlayıp aynı parmak kemiğinin alt ucuna yapışan bağlar. İkinci parmak kemiği üst ucundan başlayıp aynı parmak kemiğinin alt ucuna yapışan bağlar.Dgr.: anat. ligamenta interdigitalia distalia devamı...
 • Ligamenta Dorsalia: Etçillere özgü ikinci parmak kemiğiyle üçüncü parmak kemiği arasındaki bağlar. Etçillere özgü ikinci parmak kemiğiyle üçüncü parmak kemiği arasındaki bağlar.Dgr.: anat. ligamenta dorsalia devamı...
 • Ligamentum Sesamoideum Rektum: Her bir susam kemiğinin alt kısmından çıkıp parmak kemiklerine yapışan bağ. Her bir susam kemiğinin alt kısmından çıkıp parmak kemiklerine yapışan bağ.Dgr.: anat. ligamentum sesamoideum rectum devamı...
 • Muskulus Ekstensor Digitorum Kommunis: Dirsekten başlayıp üçüncü parmak kemiğine kadar uzanan, parmakların açıcı ortak kası. Dirsekten başlayıp üçüncü parmak kemiğine kadar uzanan, parmakların açıcı ortak kası.Dgr.: anat. musculus extensor digitorum communis devamı...
 • Linea Semilunaris: Atgillerin üçüncü parmak kemiğinin facies solearis’ini ikiye ayıran çizgi. Atgillerin üçüncü parmak kemiğinin facies solearis’ini ikiye ayıran çizgi.Dgr.: anat. linea semilunaris devamı...
 • Ligamenta Kondroungularis Krusiata: Cartilago ungularis ile üçüncü parmak kemiği arasında uzanan çapraz bağ. Cartilago ungularis ile üçüncü parmak kemiği arasında uzanan çapraz bağ.Dgr.: anat. ligamenta chondroungularis crusiata devamı...
 • Os Sesamoideum Distale: Üçüncü parmak kemiğinde yer alan susam kemiği. Üçüncü parmak kemiğinde yer alan susam kemiği. devamı...
 • Muskulus Ekstensor Digitorum Longus: Atgillerde, etçillerde yüzeysel olarak geviş getirenlerde ve domuzda musculus peroneus tertius’un altında yer alıp uyluk kemiğinin altından başlangıç alıp üçüncü parmak kemiğine kadar uzanan kas. Atgillerde, etçillerde yüzeysel olarak geviş devamı...
 • Margo Koronalis: Atgillerde üçüncü parmak kemiğinin facies parietalis’i ile facies articularis’ini birbirinden ayıran ve processus extensorius’u kapsayan kenar kısmı. Capsula ungulae’nin üst kenarı. devamı...

Phalanges ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.