pinositoz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pinositoz kelimesinin manası:

  1. (Yun. pinein: içmek; kytos: boşluk) Endositozla küçük ya da sıvı partiküllerin hücre içine alınması olayı.
  2. Yüksek molekül ağırlıklı maddelerin, kolloidal taneciklerin veya ilaç taşıyan lipozomların, hücre zarının dış yüzeyinde oluşan bir çukur içine girip çevresindeki zar kısmı tarafından tamamıyla sarılmasından sonra oluşan keseciğin (pinositik vezikül) zardan kopup içindeki maddeyle birlikte sitoplazma içine girmesi olayı.
  3. Sıvının, sıvı yutucu hücre (pinosit) tarafından kendi içine alınması.
  4. Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin fagositoza benzer biçimde hücreye alınması.

pinositoz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları