piperidin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte piperidin kelimesinin manası:

  1. Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiği.
  2. Kan beyin engelini zor aşabilen, H1 almaçlarını bloke ederek etkisini oluşturan antihistaminik etkili bir ilaç.

piperidin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları