Piroplasmia sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Piroplasmia kelimesinin manası:

  1. Apicomplexa alt şubesinde, Sporozoea sınıfında bulunan yuvarlak, çubuk, armut biçiminde veya ameböyit yapılı, konoid, ookist, spor, pseudokist, kamçı ve genellikle subpellikuler mikrotüpleri bulunmayan, ancak polar halka ve roptrileri bulunan, bükülme ve kayma hareketleri gösteren, belirli türlerin seksüel evrelerinde strahlen adı verilen büyük aksopodyum benzeri organellere sahip, alyuvarlar ve diğer kan hücreleri içerisinde parazitlenen, meregoni evresi omurgalılarda, sporogoni evresi omurgasızlarda olan, tek zarlı sporozoitler üreten, genellikle vektörleri keneler olan, Piroplasmida gibi tek bir takımı bulunan dolaylı gelişen parazitik protozoa alt sınıfı.

Piroplasmia ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları