Pirüvat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Pirüvat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Pirüvat" ne demek?

 1. Piruvik asidin tuz, ester veya anyon formu.

 2. Aerob ve anaerob glikoliziste ortak ara ürün.

Pirüvat nedir? İlişkili sözcükler

 • Pirüvat Dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. devamı...
 • Pirüvat Dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. devamı...
 • Pirüvat Kinaz: Glikoliziste fosfoenolpirüvattan yüksek enerjili fosfatı ADP’ye aktararak ATP ve pirüvat oluşturan reaksiyonu katalizleyen transferaz sınıfından bir enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri. devamı...
 • Asetoasetat: Asetoasetik asidin tuz, ester veya anyon formu, oksobütirat, diasetik asit, ketobütirik asit. devamı...
 • Laktat: Formülü MeCHOH.COO- olan, laktik asitin tuzu. Süt oluşturan madde. devamı...
 • Glutamat: Bk. glutamik asit Glutamik asidin tuz, ester veya anyonik formu. devamı...
 • Pirüvat Karboksilaz: Karaciğer ve böbrek hücrelerinde pirüvatın oksaloasetata geriye dönüşümsüz karboksilasyonunu sağlayan, prostetik grup olarak biotin kapsayan ligaz sınıfından mitokondrial bir enzim. Glikoneogenezisin düzenleyici enzimlerinden biri. devamı...
 • Pirüvat Dehidrogenaz Kompleksi: Pirüvat dehidrogenaz, dihidrolipoil transasetilaz, dihidrolipoil dehidrogenaz enzimlerini kapsayan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat, lipolik asit, koenzim A, FAD, NAD’e gereksinim duyan pirüvattan oksidatif dekarboksilasyonla asetil CoA oluşturan mitokondriyal multienzim kompleksi, lipoamit. devamı...
 • Glutamat Pirüvat Transaminaz: Alanin transaminaz. devamı...
 • Hemofilus: Zor üreyen, üreme için kan ve kan faktörlerine gerek duyan, küçük, Gram negatif, aerob veya fakültatif anaerob kokobasil. devamı...

Pirüvat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.