Pirüvat Dekarboksilaz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Pirüvat Dekarboksilaz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Pirüvat Dekarboksilaz" ne demek?

 1. Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim.

Pirüvat Dekarboksilaz nedir? İlişkili sözcükler

 • Pirüvat Dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. devamı...
 • Alkol Fermantasyonu: Bazı karbonhidratların yıkılmasıyla oluşan piruvik asitten karboksil grubunun çıkarılmasıyla iki karbonlu asetaldehidin oluştuğu ve bunun da NADH’den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu maya ve bazı anaerob mikroorganizmalarda görülen fermantasyon tipi, etanol fermantasyonu. devamı...
 • Pirüvat: Piruvik asidin tuz, ester veya anyon formu. Aerob ve anaerob glikoliziste ortak ara ürün. devamı...
 • Pirüvat Kinaz: Glikoliziste fosfoenolpirüvattan yüksek enerjili fosfatı ADP’ye aktararak ATP ve pirüvat oluşturan reaksiyonu katalizleyen transferaz sınıfından bir enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri. devamı...
 • Pirüvat Karboksilaz: Karaciğer ve böbrek hücrelerinde pirüvatın oksaloasetata geriye dönüşümsüz karboksilasyonunu sağlayan, prostetik grup olarak biotin kapsayan ligaz sınıfından mitokondrial bir enzim. Glikoneogenezisin düzenleyici enzimlerinden biri. devamı...
 • Pirüvat Dehidrogenaz Kompleksi: Pirüvat dehidrogenaz, dihidrolipoil transasetilaz, dihidrolipoil dehidrogenaz enzimlerini kapsayan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat, lipolik asit, koenzim A, FAD, NAD’e gereksinim duyan pirüvattan oksidatif dekarboksilasyonla asetil CoA oluşturan mitokondriyal multienzim kompleksi, lipoamit. devamı...
 • Glutamat Pirüvat Transaminaz: Alanin transaminaz. devamı...
 • Kalsiyumlu Hücreler: Trematod ve sestodlarda organik iyonlar ve karbondioksit için başlıca kaynak olduğu tahmin edilen, fosforilasyon reaksiyonlarında görev alan, karbondioksit fiksasyonunda kullanılan, larvanın konak vücuduna girdiğinde gereksinim duyduğu enerjinin sağlanmasında önemli rol oynayan, enzim katalizatörü olarak görev yapan organik (DNA, RNA, polisakaritler ve alkalin fosfat) ve inorganik (kalsiyum, magnezyum, fosfor, karbondioksit ve iz elementler) maddelerden oluşan yapılar. devamı...
 • Karbonik Anhidraz: Kırmızı kan hücrelerinde, hayvanların diğer kısımlarında ve bitkilerde bulunan, karbonik asidi karbondioksit ve suya parçalayan enzim. Kırmızı kan hücrelerinde, hayvanların diğer kısımlarında ve bitkilerde bulunan karbonik asidi karbondioksit ve suya devamı...
 • Dekarboksilaz: Bir substrattan karboksil grubunun ayrılmasını katalize eden liyaz sınıfından herhangi bir enzim. devamı...

Pirüvat Dekarboksilaz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.