p&l nedir

P&L: Kar ve Zarar Tablosu

İngilizce Anlamı: Profit and Loss Statement

Türkçe Anlamı: Kar ve Zarar Tablosu

Giriş

Kar ve Zarar Tablosu (P&L), belirli bir dönem için bir şirketin finansal performansını özetleyen önemli bir finansal belgedir. Bir şirketin gelirlerini, giderlerini ve net gelirini veya zararını gösterir. P&L, yatırımcılar, analistler ve şirket yönetimi tarafından bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve gelecekteki performansı tahmin etmek için kullanılır.

P&L’nin Bileşenleri

Tipik bir P&L aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Gelirler: Bir şirketin satışlarından veya hizmetlerinden elde ettiği gelirler.
 • Mal Satışları: Bir şirketin sattığı ürünlerin maliyeti.
 • Brüt Kar: Gelirler eksi mal satışları.
 • İşletme Giderleri: Bir şirketin işletme faaliyetlerini yürütmek için yaptığı giderler, örneğin kira, maaşlar ve pazarlama.
 • İşletme Geliri: Brüt kar eksi işletme giderleri.
 • Diğer Gelirler ve Giderler: İşletme faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmayan gelirler ve giderler, örneğin faiz geliri veya kayıpları.
 • Net Gelir (Zarar): İşletme geliri artı diğer gelirler eksi diğer giderler.

P&L’nin Önemi

P&L, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için çok önemlidir çünkü:

 • Kârlılığı Gösterir: Net gelir, bir şirketin kârlılığının bir ölçüsüdür.
 • Mali Sağlığı İzler: P&L, bir şirketin nakit akışını, borç seviyelerini ve genel mali sağlığını izlemek için kullanılabilir.
 • Gelecekteki Performansı Tahmin Eder: P&L, bir şirketin geçmiş performansına dayanarak gelecekteki performansını tahmin etmek için kullanılabilir.
 • Yatırım Kararlarına Yardımcı Olur: Yatırımcılar, bir şirkete yatırım yapıp yapmama kararlarını vermek için P&L’yi kullanırlar.
 • Yönetim Kararlarını Bilgilendirir: Şirket yönetimi, işletme kararlarını bilgilendirmek için P&L’yi kullanır.

P&L’nin Sınırlamaları

P&L, bir şirketin finansal performansı hakkında değerli bilgiler sağlarken, bazı sınırlamaları da vardır:

 • Geçmişe Bakışlıdır: P&L, yalnızca geçmiş bir döneme ait finansal verileri gösterir.
 • Tahmini Değildir: P&L, gelecekteki performansın bir tahmini değildir.
 • Diğer Finansal Bilgilerle Birlikte Kullanılmalıdır: P&L, bir şirketin finansal sağlığını tam olarak değerlendirmek için bilanço ve nakit akış tablosu gibi diğer finansal bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.

Sonuç

Kar ve Zarar Tablosu, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için çok önemli bir araçtır. Yatırımcılar, analistler ve şirket yönetimi tarafından bir şirketin kârlılığını, mali sağlığını ve gelecekteki performansını anlamak için kullanılır. Bununla birlikte, P&L’nin sınırlamalarının farkında olmak ve bir şirketin finansal sağlığını tam olarak değerlendirmek için diğer finansal bilgilerle birlikte kullanmak önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi