plague sözlük anlamı nedir?

Sözlükte plague kelimesinin manası:

  1. Bela olmak, belasını vermek, bezdirmek, cezalandırmak
  2. Belâ musibet
  3. Taun, veba
  4. Dili baş belâsı, dert
  5. Uğraşmak, rahatsız etmek
  6. Eziyet vermek, başına bela kesilmek
  7. Belâsını vermek

plague ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları