Plansız ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Plansız" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Plansız" ne demek?

 1. Belirli bir planı olmayan.

 2. Önceden düşünülmeyen, ölçüsüz, hesapsız.

Plansız nedir? İlişkili sözcükler

 • Ders Planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. devamı...
 • Dawes Planı: Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın Müttefikler’e savaş tazıninatı ödemeye devam etmesine olanak vermek amacıyla 1924 yılında General C. G. Dawes’in başkanlığında hazırlanmış plan. Bu plan 1929 yılında yerini Young Planı’na bırakmıştır. krş. Young Planı devamı...
 • Lambaste A Plan: Bir planı ağŸır bir şŸekilde eleşŸtirmek, bir planı kınamak, bir tasarının aleyhinde olmak, bir planı doğŸru bulmadığŸını beyan etmek devamı...
 • Hesap özeti: Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşılıklı borç ve alacaklarını gösteren belge. devamı...
 • Detailed Plan: Detaylı plan, ayrıntılı plan, tüm ayrıntılarıyla çizilmişŸ plan devamı...
 • Itfaya Bağlı Borçlar: Önceden belirlenen plan çerçevesinde ödenen borçlar. Türkiye’de önceden belirlenen plan çerçevesinde uzun vadeli iç ve dış kamu borçları. devamı...
 • Thwarted His Plan: Planını bozan, planına engel olan, entrikasını mahveden devamı...
 • Carried Out His Plan: Planını uygulama, planını gerçekleşŸtirme, planladığŸı şŸeyi yapma devamı...
 • Lesson Plan: Ders planı, öğŸretilecek konuları ve ders saatlerini gösteren öğŸretmen tarafından düzenlenen plan devamı...
 • Abortive Plan: Suya düşŸmüşŸ plan, başŸarılı olamamışŸ plan devamı...

Plansız ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.