plato nedir coğrafya

Plato Nedir?

Plato, geniş bir alan üzerinde düz veya hafif eğimli bir arazi parçasıdır. Genellikle dağlar veya tepelerle çevrilidir ve genellikle bir nehir veya göl tarafından drene edilir. Platolar, dünyanın birçok yerinde bulunur ve çeşitli iklim koşullarına sahiptir.

Plato Oluşumu

Platolar, çeşitli jeolojik süreçler tarafından oluşabilir. En yaygın oluşum mekanizmaları şunlardır:

 • Tektonik Kaldırma: Tektonik plakaların çarpışması veya ayrılması sonucu oluşan yükselmeler platolar oluşturabilir.
 • Volkanik Aktivite: Volkanik patlamalar sonucu oluşan lav ve kül birikintileri zamanla platolar oluşturabilir.
 • Erozyon: Rüzgar, su ve buzul erozyonu gibi süreçler, yüksek alanları aşındırarak platolar oluşturabilir.

Plato Özellikleri

Platoların özellikleri, oluşum mekanizmalarına ve iklim koşullarına göre değişebilir. Ancak, genel olarak şunları söylemek mümkündür:

 • Yükseklik: Platolar genellikle deniz seviyesinden yüksektir.
 • Düz veya Hafif Eğimli Arazi: Platoların yüzeyi genellikle düz veya hafif eğimlidir.
 • Çevreleyen Dağlar veya Tepeler: Platolar genellikle dağlar veya tepelerle çevrilidir.
 • Nehir veya Göl Drenajı: Platolar genellikle bir nehir veya göl tarafından drene edilir.
 • Çeşitli İklim Koşulları: Platolar, çeşitli iklim koşullarına sahip olabilir.

Plato Türleri

Platolar, oluşum mekanizmalarına ve iklim koşullarına göre farklı türlere ayrılabilir. En yaygın plato türleri şunlardır:

 • Yüksek Platolar: Yüksek platolar, deniz seviyesinden 1.500 metreden daha yüksektir. Genellikle dağlarla çevrilidir ve soğuk iklime sahiptir.
 • Orta Platolar: Orta platolar, deniz seviyesinden 500 ila 1.500 metre yüksekliktedir. Genellikle tepelerle çevrilidir ve ılıman iklime sahiptir.
 • Alçak Platolar: Alçak platolar, deniz seviyesinden 500 metreden daha düşüktür. Genellikle ovalarla çevrilidir ve sıcak iklime sahiptir.

Plato Örnekleri

Dünyada birçok plato bulunmaktadır. En ünlü platolar şunlardır:

 • Tibet Platosu: Tibet Platosu, dünyanın en yüksek platosudur. Deniz seviyesinden ortalama 4.500 metre yüksekliktedir ve Çin, Hindistan, Nepal ve Bhutan ülkelerinde yer almaktadır.
 • Colorado Platosu: Colorado Platosu, Amerika Birleşik Devletleri’nin batı kesiminde yer alan bir platodur. Deniz seviyesinden ortalama 1.500 metre yüksekliktedir ve Arizona, Colorado, New Mexico ve Utah eyaletlerinde yer almaktadır.
 • Deccan Platosu: Deccan Platosu, Hindistan’ın güney kesiminde yer alan bir platodur. Deniz seviyesinden ortalama 600 metre yüksekliktedir ve Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra ve Telangana eyaletlerinde yer almaktadır.

Plato Kullanımı

Platolar, çeşitli amaçlarla kullanılabilir. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Tarım: Platolar, genellikle tarım için kullanılır. Özellikle yüksek platolar, soğuk iklime dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi için uygundur.
 • Hayvancılık: Platolar, hayvancılık için de kullanılır. Özellikle orta ve düşük platolar, hayvanların otlatılması için uygundur.
 • Madencilik: Platolar, çeşitli maden yataklarına ev sahipliği yapabilir. Bu nedenle, madencilik faaliyetleri için kullanılır.
 • Turizm: Platolar, doğal güzellikleri ve kültürel miraslarıyla turizm için önemli bir potansiyele sahiptir.

Plato Sorunları

Platolar, çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. En yaygın sorunlar şunlardır:

 • Erozyon: Platolar, erozyona karşı hassastır. Rüzgar, su ve buzul erozyonu gibi süreçler, platoların yüzeyini aşındırabilir ve toprak kaymalarına neden olabilir.
 • Çölleşme: Platolar, çölleşmeye karşı da hassastır. Özellikle düşük platolar, kurak iklim koşullarında çölleşebilir.
 • Kirlilik: Platolar, hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu kirlilik kaynakları, platoların doğal çevresine zarar verebilir ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Plato Koruma Çalışmaları

Platoların sorunlarını çözmek ve doğal çevresini korumak için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Erozyon Kontrolü: Platolarda erozyonu kontrol etmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bunlar arasında ağaçlandırma, teraslama ve kontur çizgileri oluşturma gibi çalışmalar yer almaktadır.
 • Çölleşmeyle Mücadele: Platolarda çölleşmeyle mücadele etmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar arasında sulama projeleri, ağaçlandırma ve mera yönetimi gibi çalışmalar yer almaktadır.
 • Kirlilik Kontrolü: Platolarda kirliliği kontrol etmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bunlar arasında hava kirliliği kontrolü, su arıtma tesisleri ve atık yönetimi gibi çalışmalar yer almaktadır.

Platolar, dünyanın önemli bir parçasıdır ve çeşitli amaçlarla kullanılır. Ancak, platolar çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları çözmek ve platoların doğal çevresini korumak için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.


Yayımlandı

kategorisi