plazma hücresi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte plazma hücresi kelimesinin manası:

  1. (Yun. plasma: biçim; kytos: hücre) B lenfositten gelişen ve bağışıklık sisteminin antikor salgılayan hücreleri. Plazmosit.
  2. Bağ dokuda bulunan B-lenfositlerin farklılaşmasıyla oluşan, sıvısal bağışıklığın oluşmasından sorumlu antikorları sentezleyen, pironinle boyanan ve bazofili gösteren hücre, plazmosit. Plazmosit adı verilen bu hücrelerin elektron mikroskobunda granüllü endoplazma retikulumu, mitokondriyon ve Golgi aygıtı yönünden zengin olduğu görülür.
  3. B lenfositlerinden oluşan antikor salgılayan hücre, plazmosit.

plazma hücresi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları