pleased to meet you

“Pleased to meet you” İfadesinin Anlamı ve Kullanımı

“Pleased to meet you” ifadesi, ilk kez tanıştığınız birine karşı nezaket ve saygı göstermek için kullanılan bir selamlama cümlesidir. Genellikle el sıkışma veya öpücük gibi bir fiziksel temas eşliğinde söylenir.

“Pleased to meet you” ifadesinin Türkçe karşılığı “Sizinle tanıştığıma memnun oldum”dur. Bu ifade, ilk kez tanıştığınız birine karşı nezaket ve saygı göstermek için kullanılır. Genellikle el sıkışma veya öpücük gibi bir fiziksel temas eşliğinde söylenir.

“Pleased to meet you” ifadesi, hem resmi hem de gayri resmi durumlarda kullanılabilir. Resmi durumlarda, genellikle “Mr.”, “Ms.” veya “Mrs.” gibi unvanlarla birlikte kullanılır. Örneğin, “Mr. Smith, pleased to meet you.” (Bay Smith, sizinle tanıştığıma memnun oldum.)

Gayri resmi durumlarda, “Pleased to meet you” ifadesi genellikle tek başına kullanılır. Örneğin, “Hi, I’m John. Pleased to meet you.” (Merhaba, ben John. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.)

“Pleased to meet you” ifadesine benzer diğer selamlama cümleleri şunlardır:

 • “Nice to meet you.” (Sizinle tanışmak güzel.)
 • “It’s a pleasure to meet you.” (Sizinle tanışmak bir zevk.)
 • “I’m happy to meet you.” (Sizinle tanıştığıma sevindim.)

Bu selamlama cümleleri, ilk kez tanıştığınız birine karşı nezaket ve saygı göstermek için kullanılabilir. Genellikle el sıkışma veya öpücük gibi bir fiziksel temas eşliğinde söylenir.

“Pleased to meet you” İfadesinin Örnek Kullanımları

 • “I’m John Smith. Pleased to meet you, Mr. Jones.” (Ben John Smith. Sizinle tanıştığıma memnun oldum, Bay Jones.)
 • “Hi, I’m Mary. Pleased to meet you.” (Merhaba, ben Mary. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.)
 • “It’s a pleasure to meet you, Ms. Brown.” (Sizinle tanışmak bir zevk, Bayan Brown.)
 • “I’m happy to meet you, Mr. White.” (Sizinle tanıştığıma sevindim, Bay White.)
 • “Nice to meet you, Mrs. Green.” (Sizinle tanışmak güzel, Bayan Green.)

“Pleased to meet you” İfadesine Verilebilecek Yanıtlar

“Pleased to meet you” ifadesine verilebilecek en yaygın yanıtlar şunlardır:

 • “Nice to meet you too.” (Ben de sizinle tanıştığıma memnun oldum.)
 • “It’s a pleasure to meet you too.” (Ben de sizinle tanışmak bir zevk.)
 • “I’m happy to meet you too.” (Ben de sizinle tanıştığıma sevindim.)
 • “Thank you for the kind words.” (Nazik sözleriniz için teşekkür ederim.)
 • “I’m glad we could finally meet.” (Sonunda sizinle tanışabildiğimize sevindim.)

Bu yanıtlar, ilk kez tanıştığınız birine karşı nezaket ve saygı göstermek için kullanılabilir. Genellikle el sıkışma veya öpücük gibi bir fiziksel temas eşliğinde söylenir.


Yayımlandı

kategorisi