pleksus ovarikus sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pleksus ovarikus kelimesinin manası:

  1. Plexus mesentericus caudalis'ten orijin alan ve arteria ovarica eşliğinde yumurtalığa ulaşarak yumurtalık, döl yatağı borusu ve cornu uteri'nin ön ucunu uyaran sinir ağı.
  2. Plexus mesentericus caudalis'ten orijin alan ve a. ovarica eşliğinde yumurtalığa ulaşarak yumurtalık, döl yatağı borusu ve cornu uteri'nin ön ucunu uyaran sinir ağı.Dgr.: anat. plexus ovaricus

pleksus ovarikus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları