Plika Ariepiglottika ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Plika Ariepiglottika" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Plika Ariepiglottika" ne demek?

 1. Atgillerde ve köpekte aditus laryngis’i yanlardan sınırlandıran mukoza dürümü.

 2. Atgillerde ve köpekte aditus laryngis’i yanlardan sınırlandıran mukoza dürümü.Dgr.: anat. plica aryepiglottica

Plika Ariepiglottika nedir? İlişkili sözcükler

 • Plika Ureterika: Sidik kesesi içinde, ostium ureteris’ten itibaren birbirine yaklaşarak giden ve trigonum vesicae’yi sınırlandıran iki mukoza dürümü. Sidik torbası içinde, ostium ureteris’ten itibaren birbirine yaklaşarak giden ve trigonum vesicae’yi sınırlandıran iki devamı...
 • Plika Antitragika: Atta, sığırda ve köpekte kulak kepçesinin iç yüzünde, antitragusdan iç tabakaya doğru uzanan kıvrım. Atta, sığırda ve köpekte kulak kepçesinin iç yüzünde, antitragusdan iç tabakaya doğru uzanan kıvrım.Dgr.: anat. plica devamı...
 • Plika Tunika Mukoza Vezika Fella: Safra kesesinin lumenine doğru çıkıntı yapan mukoza dürümleri. Safra kesesinin lümenine doğru çıkıntı yapan mukoza dürümleri.Dgr.: anat. plicae tunicae mucosae vesicae felleae devamı...
 • Plika Bazalis: Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden altta olanı. Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden altta olanı.Dgr.: anat. plica basalis devamı...
 • Plika Alaris: Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı. Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı.Dgr.: anat. plica alaris devamı...
 • Plika Alaris: Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı. Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı.Dgr.: anat. plica alaris devamı...
 • Plika Transversales Rekti: Düz bağırsak mukozasında genellikle üç adet olarak bulunan enine dürümler. Düz bağırsak mukozasında genellikle üç adet olarak bulunan enine dürümler.Dgr.: anat. plicae transversales recti devamı...
 • Plika Fimbriata: Dilin alt yüzünde, frenulum linguae’nin iki tarafında bulunan testere dişi biçimindeki mukoza dürümü. Dilin alt yüzünde, frenulum linguae’nin iki tarafında bulunan testere dişi biçimindeki mukoza dürümü.Dgr.: anat. plica fimbriata devamı...
 • Plika: Katlantı Kıvrım, büklüm, dürüm.Dgr.: anat. plica devamı...
 • Vestibulum Laringis: Gırtlak boşluğunun girişi olan aditus laringis ile plica vestibularis’ler arasındaki boşluk. Gırtlak boşluğunun girişi olan aditus laringis ile plica vestibularis’ler arasındaki boşluk.Dgr.: anat. vestibulum laryngis devamı...

Plika Ariepiglottika ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.