plika gastropankreatika sözlük anlamı nedir?

Sözlükte plika gastropankreatika kelimesinin manası:

  1. Bursa omentalis’in arka duvarında bulunan periton dürümü.
  2. Bursa omentalis'in arka duvarında bulunan periton dürümü.Dgr.: anat. plica gastropancreatica

plika gastropankreatika ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları