Plika Transversales Rekti ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Plika Transversales Rekti" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Plika Transversales Rekti" ne demek?

 1. Düz bağırsak mukozasında genellikle üç adet olarak bulunan enine dürümler.

 2. Düz bağırsak mukozasında genellikle üç adet olarak bulunan enine dürümler.Dgr.: anat. plicae transversales recti

 3. <l

Plika Transversales Rekti nedir? İlişkili sözcükler

 • Plika Fimbriata: Dilin alt yüzünde, frenulum linguae’nin iki tarafında bulunan testere dişi biçimindeki mukoza dürümü. Dilin alt yüzünde, frenulum linguae’nin iki tarafında bulunan testere dişi biçimindeki mukoza dürümü.Dgr.: anat. plica fimbriata devamı...
 • Plika Tunika Mukoza Vezika Fella: Safra kesesinin lumenine doğru çıkıntı yapan mukoza dürümleri. Safra kesesinin lümenine doğru çıkıntı yapan mukoza dürümleri.Dgr.: anat. plicae tunicae mucosae vesicae felleae devamı...
 • Plika Bazalis: Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden altta olanı. Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden altta olanı.Dgr.: anat. plica basalis devamı...
 • Plika Alaris: Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı. Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı.Dgr.: anat. plica alaris devamı...
 • Plika Alaris: Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı. Concha nasalis ventralis’in önde oluşturduğu mukoza dürümlerinden üstte olanı.Dgr.: anat. plica alaris devamı...
 • Plika Ariepiglottika: Atgillerde ve köpekte aditus laryngis’i yanlardan sınırlandıran mukoza dürümü. Atgillerde ve köpekte aditus laryngis’i yanlardan sınırlandıran mukoza dürümü.Dgr.: anat. plica aryepiglottica devamı...
 • Plika Ureterika: Sidik kesesi içinde, ostium ureteris’ten itibaren birbirine yaklaşarak giden ve trigonum vesicae’yi sınırlandıran iki mukoza dürümü. Sidik torbası içinde, ostium ureteris’ten itibaren birbirine yaklaşarak giden ve trigonum vesicae’yi sınırlandıran iki devamı...
 • Plika Gastropankreatika: Bursa omentalis’in arka duvarında bulunan periton dürümü. Bursa omentalis’in arka duvarında bulunan periton dürümü.Dgr.: anat. plica gastropancreatica devamı...
 • Plika: Katlantı Kıvrım, büklüm, dürüm.Dgr.: anat. plica devamı...
 • Kalp Kası Diyadı: Kalp kasında bir adet enine tubulusla bir adet terminal sisternalı yapı. devamı...

Plika Transversales Rekti ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.