Plod ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Plod" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Plod" ne demek?

 1. (-ded, -ding) ağır ağır ve zorla yürümek

 2. İsteksizce çalışmak, esir gibi çalışmak

 3. Zahmetli yürüyüş veya iş

 4. Zahmele atılan ağır adımların sesi

 5. Ağır ilerlemek, ağır yürümek, zahmetle ve gayretle başarıya ulaşmak

Plod nedir? İlişkili sözcükler

 • Plod Away: Sıkı çalışmak, gayretle çalışmak, canını dişine takmak devamı...
 • Zahmetli: Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç Örnek: Hepsinde, zahmetli bir oyundan henüz çıkmış mektep çocuklarının sevinçli yorgunluğu vardı. Y. K. Karaosmanoğlu Sıkıntı veren Örnek: Sıcaktan, zahmetli yollarda yürümekten yorulmuştu. H. C. Yalçın devamı...
 • Plod Away At: (bir işŸte) şŸevksiz bir şŸekilde çalışŸmak; (bir işŸi) hevessizce sürdürmek. ” devamı...
 • Trudge: Zahmetle yürümek, yorgunlukla yürümek Zahmetli yürüyüş. devamı...
 • Arduously: Güçlükle, zahmetle, gayretlice; zorlukla; zahmetli bir şŸekilde devamı...
 • Slave: Köle, esir, kul, bende, cariye, halayık Köle gibi çalışan kimse devamı...
 • Süzülmek: Süzme işine konu olmak. Akmak. devamı...
 • Tutkun: Gönül vermiş, meftun, meclup Örnek: Kapıda bekleşen tutkunlarından bir tanesinin arabasına atladığı gibi, ortadan kayboluyordu. E. E. Talu Bir şeye alışma, bağlanma, düşkün olma Örnek: Ben yine eskisi gibi tutkunum tiyatroya. N. Cumalı 1. bir şey ya da birine düşkün bağlı. 2. bol, verimli. 3. esir, tutsak. devamı...
 • Vain Endeavors: BoşŸUna gayretler, boşŸuna çırpınmalar, faydasız gayretler, yararsız emekler, hiçbir sonuç vermeyen girişŸimler devamı...
 • Kalp Blokları: Sinoatriyal blok, atriyoventriküler bloklar, his demeti dal blokları gibi, kalpte sinirsel, organik, toksik, enfeksiyon gibi nedenlerle sinüs düğümünden çıkan uyarımların kalbin çeşitli kısımlarında tutularak iletiminin gecikmesi veya tamamen kesilmesi olayı. devamı...

Plod ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.