pluck sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pluck kelimesinin manası:

 1. Yiğitlik, cesaret, yüreklilik
 2. Koparma, yolma
 3. Çekme
 4. Sakatat.
 5. Koparmak (çiçek, meyva), yolmak
 6. Çekmek, asılmak, zorlamak
 7. Tüylerini yolmak
 8. (argo) yağma etmek, soyup soğana çevirmek
 9. Parmakla veya mızrapla çalmak (telli saz)
 10. Aldatıp soymak
 11. (ing), (argo) imtihanda çevirmek veya reddetmek
 12. Koparmak, toplamak, yolmak, ayıklamak (yün), çekmek, sürüklemek, soymak, yağmalamak, talan etmek, sınıfta bırakmak

pluck ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları