plugged in

“Plugged In” İfadesinin Kapsamlı Bir İncelemesi

Giriş

“Plugged in” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu makale, “plugged in” ifadesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım örneklerini ve ilgili deyimleri inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

“Plugged in” ifadesi İngilizce’de aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Elektrikle Bağlı: Bir cihazın veya aletin bir elektrik prizine takılı olduğu durum.
 • Bilgiyle Bağlantılı: Bir kişinin güncel olaylar, trendler veya teknolojik gelişmeler hakkında iyi bilgilendirildiği durum.
 • Sosyal Olarak Bağlantılı: Bir kişinin sosyal medya, çevrimiçi topluluklar veya gerçek hayattaki etkileşimler yoluyla başkalarıyla bağlantılı olduğu durum.
 • Uyanık ve Dikkatli: Bir kişinin uyanık, farkında ve çevresine duyarlı olduğu durum.
 • İlgiyle Katılım: Bir kişinin bir faaliyete veya tartışmaya aktif olarak katıldığı durum.

Türkçe Anlamı

“Plugged in” ifadesinin Türkçe karşılıkları şunlardır:

 • Elektrikle Bağlı: Takılı, fişe takılı.
 • Bilgiyle Bağlantılı: Bilgili, haberdar.
 • Sosyal Olarak Bağlantılı: Sosyal, iletişim halinde.
 • Uyanık ve Dikkatli: Uyanık, dikkatli.
 • İlgiyle Katılım: İlgili, katılımcı.

Kullanım Örnekleri

“Plugged in” ifadesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Elektrikle Bağlı: “The computer is plugged in, so you can start using it.” (Bilgisayar fişe takılı, bu yüzden kullanmaya başlayabilirsin.)
 • Bilgiyle Bağlantılı: “She’s always plugged in to the latest news and trends.” (O her zaman son haberlerden ve trendlerden haberdardır.)
 • Sosyal Olarak Bağlantılı: “I’m plugged in with my friends on social media.” (Sosyal medyada arkadaşlarımla bağlantılıyım.)
 • Uyanık ve Dikkatli: “Stay plugged in during the meeting, as important decisions will be made.” (Toplantı sırasında uyanık ve dikkatli olun, çünkü önemli kararlar alınacak.)
 • İlgiyle Katılım: “I’m plugged in to this project and I’m excited to see it through.” (Bu projeye ilgiyle katılıyorum ve sonuna kadar götürmek için heyecanlıyım.)

İlgili Deyimler

“Plugged in” ifadesiyle ilgili birkaç deyim vardır:

 • Unplugged: Elektrikle veya bilgiyle bağlantısız olma durumu.
 • Plugged into the Matrix: Teknolojik olarak son derece bağlantılı olma durumu.
 • Plugged into the Grid: Elektrik şebekesine bağlı olma durumu.
 • Plugged into the Source: Bilgi veya enerjinin temel kaynağına bağlı olma durumu.
 • Plugged into the Future: Geleceğin trendleri ve teknolojileri hakkında iyi bilgilendirilme durumu.

Sonuç

“Plugged in” ifadesi, İngilizce’de çok yönlü bir deyimdir ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Elektrikle bağlantıdan bilgi ve sosyal bağlantılara kadar geniş bir anlam yelpazesini kapsar. Bu makale, ifadenin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım örneklerini ve ilgili deyimleri inceleyerek, “plugged in” ifadesinin kapsamlı bir incelemesini sunmuştur.


Yayımlandı

kategorisi