plus sözlük anlamı nedir?

Sözlükte plus kelimesinin manası:

  1. İlavesiyle, fazlasıyle
  2. Ayrıca
  3. Fazla, ilave olan
  4. Dili den öte olan
  5. Sıfırdan yukarı, pozitif
  6. Pozitif cereyanlı
  7. Artı işareti ( +), artı
  8. Pozitif miktar
  9. Fazlalık
  10. Artı, fazlalık, pozitif miktar

plus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları