poetika ne demek

Poetika

Poetika, Aristoteles’in edebiyat teorisi üzerine yazdığı bir eserdir. MÖ 335 civarında yazıldığı tahmin edilen eser, edebiyatın doğası, türleri ve unsurları hakkında kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Poetika, edebiyat eleştirisinin temel metinlerinden biri olarak kabul edilir ve günümüzde de edebiyat teorisi ve eleştirisi alanında önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.

Eserin İçeriği

Poetika, altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Aristoteles, edebiyatın doğası ve amacı hakkında görüşlerini açıklar. Ona göre edebiyat, insan doğasının bir parçasıdır ve insanlara zevk ve eğitim sağlamak amacıyla yaratılır. İkinci bölümde Aristoteles, edebiyatın türlerini ele alır. Ona göre edebiyatın iki ana türü vardır: şiir ve düzyazı. Üçüncü bölümde Aristoteles, şiirin unsurlarını inceler. Ona göre şiirin altı unsuru vardır: olay örgüsü, karakter, düşünce, dil, müzik ve gösteri. Dördüncü bölümde Aristoteles, trajedi türünü ele alır. Ona göre trajedi, ciddi ve önemli bir konuyu ele alan, korku ve acıma duygularını uyandıran bir şiir türüdür. Beşinci bölümde Aristoteles, komedi türünü ele alır. Ona göre komedi, gülünç ve saçma bir konuyu ele alan, eğlence amaçlı bir şiir türüdür. Altıncı bölümde Aristoteles, şiirin yorumlanması ve eleştirilmesi hakkında görüşlerini açıklar.

Poetika’nın Önemi

Poetika, edebiyat teorisi ve eleştirisi alanında önemli bir eserdir. Aristoteles’in edebiyat hakkında görüşleri, sonraki yüzyıllarda edebiyat eleştirisinin gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir. Poetika, günümüzde de edebiyat teorisi ve eleştirisi alanında önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.

Konuyla İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi