polar kovalent bağ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte polar kovalent bağ kelimesinin manası:

  1. Bir bağdaki bir çift elektronun bağı oluşturan iki atom tarafından ortak kullanıldığı ancak bu bağ elektronlarının atomlardan birisine daha yakın bulunduğu bağ.
  2. Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun elektronegativitesi fazla olan atoma daha yakın bulunduğu bağ.

polar kovalent bağ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları