polarity sözlük anlamı nedir?

Sözlükte polarity kelimesinin manası:

  1. Kutbiyet
  2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya itme özelliklerine sahip olma
  3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin etkisiyle hareket etme hali.
  4. Polarite, kutupluk, kutupların mantyetik niteliği, yoğunlaşma (düşünce)

polarity ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları