policy falsified ne demek

Politika Falsifikasyonu: Tanımı, Türleri ve Etkileri

Politika falsifikasyonu, bir politikanın veya programın başarısızlığını veya etkisizliğini gösteren kanıtların kasıtlı olarak gizlenmesi veya çarpıtılmasıdır. Bu, çeşitli şekillerde yapılabilir, ancak en yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Olumsuz sonuçları bildirmemek veya gizlemek
 • Olumlu sonuçları abartmak veya çarpıtmak
 • Kanıtları seçici olarak sunmak
 • Uzman görüşlerini çarpıtmak veya görmezden gelmek

Politika falsifikasyonu, kamuoyunu yanıltmak ve politikacıların veya kamu görevlilerinin çıkarlarını korumak için kullanılabilir. Ayrıca, kaynakların yanlış yönlendirilmesine ve kamu politikasının başarısızlığına yol açabilir.

Politika Falsifikasyonunun Türleri

Politika falsifikasyonunun birçok farklı türü vardır, ancak en yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

 • Olumsuz sonuçları bildirmemek veya gizlemek: Bu, bir politikanın veya programın başarısızlığını veya etkisizliğini gösteren kanıtların kasıtlı olarak gizlenmesi veya çarpıtılmasıdır. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının olumsuz etkilerini gösteren bir raporu yayınlamayı reddedebilir veya bir kamu görevlisi, bir programın başarısızlığını gösteren verileri gizleyebilir.
 • Olumlu sonuçları abartmak veya çarpıtmak: Bu, bir politikanın veya programın başarısını veya etkisini abartmak veya çarpıtmak için kanıtların seçici olarak sunulmasıdır. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının olumlu etkilerini gösteren bir rapor yayınlayabilir veya bir kamu görevlisi, bir programın başarısını abartmak için verileri çarpıtabilir.
 • Kanıtları seçici olarak sunmak: Bu, bir politikanın veya programın başarısını veya başarısızlığını gösteren kanıtların seçici olarak sunulmasıdır. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının olumlu etkilerini gösteren kanıtları sunabilir, ancak olumsuz etkilerini gösteren kanıtları gizleyebilir.
 • Uzman görüşlerini çarpıtmak veya görmezden gelmek: Bu, bir politikanın veya programın başarısını veya başarısızlığını değerlendiren uzman görüşlerinin çarpıtılması veya görmezden gelinmesidir. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının başarısını destekleyen uzman görüşlerini sunabilir, ancak başarısızlığını gösteren uzman görüşlerini görmezden gelebilir.

Politika Falsifikasyonunun Etkileri

Politika falsifikasyonunun birçok olumsuz etkisi olabilir, bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kamuoyunu yanıltmak: Politika falsifikasyonu, kamuoyunu yanıltmak ve politikacıların veya kamu görevlilerinin çıkarlarını korumak için kullanılabilir. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının olumsuz etkilerini gizlemek için politika falsifikasyonuna başvurabilir veya bir kamu görevlisi, bir programın başarısızlığını gizlemek için politika falsifikasyonuna başvurabilir.
 • Kaynakların yanlış yönlendirilmesi: Politika falsifikasyonu, kaynakların yanlış yönlendirilmesine yol açabilir. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının başarısını abartmak için politika falsifikasyonuna başvurabilir ve bu da kaynakların bu politikaya aktarılmasına yol açabilir.
 • Kamu politikasının başarısızlığı: Politika falsifikasyonu, kamu politikasının başarısızlığına yol açabilir. Örneğin, bir hükümet, bir politikasının başarısını abartmak için politika falsifikasyonuna başvurabilir ve bu da politikaya olan güvenin azalmasına ve politikayı uygulamaya koymanın zorlaşmasına yol açabilir.

Politika Falsifikasyonuyla Mücadele

Politika falsifikasyonuyla mücadele için çeşitli önlemler alınabilir, bunlardan bazıları şunlardır:

 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Politika falsifikasyonuyla mücadele için en önemli önlemlerden biri, şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Hükümetler ve kamu görevlileri, politikalarının ve programlarının sonuçları hakkında kamuoyuna bilgi vermeli ve bu sonuçlardan sorumlu tutulmalıdırlar.
 • Bağımsız denetim: Politika falsifikasyonuyla mücadele için bir diğer önemli önlem de, bağımsız denetimdir. Bağımsız denetim kurumları, politikaların ve programların sonuçlarını denetlemeli ve bu sonuçlar hakkında kamuoyuna bilgi vermelidirler.
 • Kamuoyu bilinci: Politika falsifikasyonuyla mücadele için kamuoyu bilinci de önemlidir. Kamuoyu, politika falsifikasyonunun tehlikeleri konusunda bilinçlendirilmeli ve politikacıların ve kamu görevlilerinin politikalarının ve programlarının sonuçları hakkında hesap vermeleri gerektiği konusunda baskı yapmalıdırlar.

İlgili Dosyalar ve Siteler


Yayımlandı

kategorisi