polihidrik alkoller

  1. Yapılarında pek çok hidroksil grubu bulunduran alkoller.


Yayımlandı

kategorisi