polimerizasyon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte polimerizasyon kelimesinin manası:

  1. Bk. çoğuzlaşma
  2. Çoğuzlama
  3. (Yun. polys: çok; meros: parça) Küçük alt birimlerden ya da monomerlerden polimer oluşumu.
  4. Birden fazla daha basit yapılı bileşiğin polimer h
  5. Küçük moleküllerin birleşerek, genellikle büyük molekül ağırlıkta bir bileşik oluşturması işlemi.

polimerizasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları