Polimerleşme Derecesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Polimerleşme Derecesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Polimerleşme Derecesi" ne demek?

 1. Bir plastiğin makromolekülünü hazırlamak için gerekli olan molekül sayısı.

Polimerleşme Derecesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz devamı...
 • Polimerleşme: Polimerleşmek işi veya durumu. Monomer adı verilen küçük moleküllerin birbirine bağlanması sonucu katılma ve kondenzasyonla polimer adı verilen çok büyük moleküllerin oluşması. devamı...
 • Kofaktör: Bk. eşçarpan Bir enzimin aktifliği için gerekli olan, proteine gevşek ya da sıkıca bağlı olan (prostetik grup), bir metal iyonu (aktivatör) ya da organik bir molekül (koenzim) gibi protein olmayan devamı...
 • Macromolecule: Protein veya kauçukta olduğu gibi çok büyük molekül. Makromolekül devamı...
 • Polimerleşmek: Benzer veya farklı birçok küçük molekül “polimer” denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek. devamı...
 • Molekül çarpışması: Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar. devamı...
 • Equip: (-ped, -ping) teçhiz etmek, gerekli alet veya silâhları sağlamak, hazırlamak Donatmak, giydirmek devamı...
 • Sensitize Fotobozunma: Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla özellikle de plastiklerde meydana gelen iç bozunma. Bu bozunma iki tür olabilir. 1.Plastiği CO veya bir vinil keton monomeri ile kopolimerleştirilmesi 2.Plastiğin içerisine benzofenon veya bir geçiş metali gibi fotoaktif maddeler ilave ederek ışığa duyarlı hale getirme. devamı...
 • Etkinleşme Enerjisi: Bir sistemde bir kimyasal reaksiyonun başlayabilmesi için gereken enerji, bir molekül transformasyonunda eski kovalent bağı kırmak için gerekli enerji. devamı...
 • Sitidin Trifosfat Ctp: Üç fosfat grubu bağlanmış sitozin nükleotidi. RNA sentezi için gerekli olan ve bazı tepkimelerde ATP’ye analog olarak enerji verici molekül. devamı...

Polimerleşme Derecesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.