Polispermi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Polispermi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Polispermi" ne demek?

 1. Bk. çok spermalılık

 2. Birkaç spermin aynı anda yumurta içine girmesi.

Polispermi nedir? İlişkili sözcükler

 • Akrozom: (Yun. akros: uç; soma: vücut) Sperm başının ucunda, spermin yumurtaya girebilmesini sağlamak üzere yumurta örtülerini sindiren hidroliz enzimlerini kapsayan, Golgi kompleksinden oluşan bir organel. Spermatozoonun baş kısmında bulunan ve dölleme devamı...
 • Ayrı Yumurta Ikizleri: (Yun. dis: iki kez; zygotos: çift) İki ya da daha fazla yumurta hücresinin, aynı anda ya da kısa aralıklarla farklı spermler tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler (nadiren üçüzler, dördüzler vb.). Çift yumurta ikizleri, dizigotik ikizler, DZ ikizleri. devamı...
 • çift Yumurta Ikizleri: Bk. ayrı yumurta ikizleri İki veya daha fazla yumurtanın aynı anda veya kısa aralıklarla farklı spermatozoit tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler, ayrı yumurta ikizleri, dizigotik devamı...
 • Antisperm Antikorları: Dişi veya erkeğin kan ve semen, döl yatağı ve yumurta kanalı salgıları ve servikal mukus gibi salgılarda bulunan ve spermin içerdiği proteinlere karşı gelişen immün-cevap tanecikleri. Oluşan antisperm antikorları spermlere bağlanarak spermlerin kümeleşmesine, hareketliliklerinin kaybolmasına ve yumurtayı dölleme yeteneğinin azalmasına yol açarlar. devamı...
 • Ooteka: (Yun. oon: yumurta; theke: kılıf) Bazı böceklerin yumurta kılıfı. Düşük yapılı canlılarda bulunan yumurta kesesi. devamı...
 • Tek Nokta Mutasyonu: Bir nükleotidin kaybı, araya bir bazın girmesi veya bir bazın yerine başka bir bazın girmesi şeklinde bir baz çiftini ilgilendiren mutasyon. devamı...
 • Bölüntülü Film: Konusu bir öncekinin devamı olan, aynı kişilerce oynanan, piyasaya aynı anda ya da çok kısa aralıklarla sürülen, birkaç uzun filmden oluşan sinema yapıtı. devamı...
 • Oligo: Geri, küçük. Yunanca az ya da birkaç anlamına gelen ön ek. devamı...
 • Oligo: Geri, küçük. Yunanca az ya da birkaç anlamına gelen ön ek. devamı...
 • çok Spermalılık: (Yun. polys: çok; sperma: tohum) 1. Erkekteki sperma sayısının normalin çok üstünde olması durumu. 2. Bir yumurta içine birden çok sperma girmesi durumu. Polispermi. devamı...

Polispermi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.