Polymer ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Polymer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Polymer" ne demek?

 1. Elemanlarının ağırlık oranları bir olup da molekül ağırlıkları farklı olan bileşimlerden her biri, polimer

 2. Polimer

Polymer nedir? İlişkili sözcükler

 • Intelligent Polymer: Akıllı polimer devamı...
 • Polimerizasyon: Bk. çoğuzlaşma Çoğuzlama (Yun. polys: devamı...
 • Monomer: Bk. tekiz (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi. devamı...
 • Polimerleşmek: Benzer veya farklı birçok küçük molekül “polimer” denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek. devamı...
 • Izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz devamı...
 • Metamerizm: Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm. Eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması. devamı...
 • Amilopektin: Nişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı; yapısı glikojene benzer. Çok sayıda glikoz zinciri dallarından oluşan bir polisakkarit. devamı...
 • F Dağılımı: Ana kitle varyanslarının bilinmediği durumlarda varyans tahminleri yardımıyla ana kitle varyanslarının farklı olup olmadığının sınanmasında kullanılan ve ilk kez 1920 yılında R. A. Fisher tarafından geliştirilen istatistiki olasılık bölünmelerinden biri. devamı...
 • Vinyl Polymer: Vinil polimeri devamı...
 • Polymer Configuration: Çoğuz konbiçimi devamı...

Polymer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.