poor sözlük anlamı nedir?


Sözlükte poor kelimesinin manası:

  1. Zavallı, fakir, düşkün, yoksul, sefil, perişan, verimsiz, çorak, zayıf (az), az, fena, kötü, naçizane
  2. Fakir, yoksul, muhtaç
  3. Zayıf
  4. Kıt, az
  5. Kuru, kuvvetsiz
  6. Sıhhati bozuk
  7. Zavallı, biçare
  8. Fena, adi, bayağı
  9. Rahatsız (gece)
  10. , the ile fakir fukara

poor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları