Porocephalidae sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Porocephalidae kelimesinin manası:

  1. Pentastomida sınıfında, Porocephalida takımında bulunan silindirik gövdeli, erişkinleri sürüngenlerde, larvaları insanlarda ve çeşitli omurgalılarda parazitlenen Armillifer, Porocephalus ve Pentastoma cinslerini içeren eklem bacaklı ailesi.

Porocephalidae ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları