Portmanteau Concept ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Portmanteau Concept" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Portmanteau Concept" ne demek?

 1. Askılık kavram

Portmanteau Concept nedir? İlişkili sözcükler

 • Concept: Kavram mefhum anlayış görüş, fikir, telakki. Fikir, görüş, kavram, mefhum, tasavvur, hayal etme devamı...
 • çözümsel Yargı: Bir kavramın salt çözümlenmesiyle varılan yargı. Yüklemi konusunun çözümlenmesiyle elde edilen önerme. //Buna “açıklayıcı yargı”da denir. Yüklem kavramı konu kavramında zaten verilmiştir. Kant’ta verilen örnek: “Bütün cisimler yer kaplar.” devamı...
 • çözümsel Yargı: Bir kavramın salt çözümlenmesiyle varılan yargı. Yüklemi konusunun çözümlenmesiyle elde edilen önerme. //Buna “açıklayıcı yargı”da denir. Yüklem kavramı konu kavramında zaten verilmiştir. Kant’ta verilen örnek: “Bütün cisimler yer kaplar.” devamı...
 • Conceptualization: KavramlaşŸTırma, kavram oluşŸturma süreci, kavramsal yorumlama; ayrıntılı kavram (ayrıca conceptualisation) devamı...
 • Mefhum: Kavram Örnek: Hâlbuki hiçbir mefhumun dar çerçevesine sığmayan hayat okumaya layıktı. Ö. Seyfettin Bk. kavram devamı...
 • Tikel Kavram: Kapsamına aldığı nesnelerin tümünü değil de bazılarını gösteren kavram. (Ör. Bazı insanlar, bazı aslanlar.) Karşıtı bk. tümel kavram devamı...
 • Elealılar: Elea’da yetişen ve orada öğretim yapan Yunan filozofları. (Xenophanes, Parmenides, Zenon, Melissos.) // Varlık kavramını ilk kez bunlar felsefenin temel kavramı yapmışlardır. devamı...
 • Koşul Birleşik Zamanı: (Derleme.. şart tarzı, şart kipleri) Koşul kavramı veren birleşik zaman. Türkçede bu kavram, yalın zamanlı bir eyleme ekeylemin -se(ise) ekinin getirilmesiyle sağlanır: Geldiyse (gel-di+ise) , gelmişse (gel-miş+ise) , gelirse (gel-ir+ise) , geliyorsa (gel-iyor+ise) , gelmeliyse (gel-meli+ise) vb. devamı...
 • Dilek Kipi: Dileme kavramı veren kip. Türkçede bu kip -se eki ile kurulur. (Derleme.. dilek-şart kipi) Dileyiş kavramı veren kip. Türkçede bu kip -se ekiyle kurulur:1. K.T.gelsem(gel-se-m) 2. K.T.gelsen(gel-se-n) 3. K.T.gelse devamı...
 • Concept Coordination: Kavram koordinasyonu devamı...

Portmanteau Concept ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.