Pozitron ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Pozitron" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Pozitron" ne demek?

 1. Pozitif elektron, elektron karşıtı.

 2. Bk. artıcık

 3. Radyonüklidler tarafından yayınlanan beta parçacıkları, ana radyonükliddeki proton fazlalığından oluşursapozitron adı verilir. Pozitif elektron.

 4. Kütlesi ve yükü elektronunkine eşit, ancak yükü artı imli olan, atomların çekirdeklerindeki kalımlı temel parçacık.

Pozitron nedir? İlişkili sözcükler

 • Yükleme Akımı: Bir cıva damlasında kopma anında elektron eksikliğinden veya fazlalığından kaynaklanan faradayik olmayan, pozitif veya negatif akım. devamı...
 • Plus: İlavesiyle, fazlasıyle Ayrıca Fazla, ilave devamı...
 • Elektrik Yükü: Nün niteliği açıklanamamıştır. Ancak, elektrik yüklü özdeğin özellikleri az çok bilinmektedir. Elektron adı verilen elemansel tanecik, negatif elektrik yüklü; proton ise pozitif yüklüdür. Bunlar, elektriksel olarak yüklü özdeğin temel birimleridir. Bundan dolayı, eşit sayıda elektron ile protonları olan özdek, elektriksel yönden yansızdır. Elektronları daha fazla olan özdek, negatif yüklü; elektronları daha az olan özdek, pozitif devamı...
 • Yayınlayıcı: Alfa, beta, gama ışınımı, dönüşüm elektronu, X ışını ya da nötron yayınlayan radyonüklid. devamı...
 • Alfa Beta Gama Yayınlayıcısı: Parçalanmaya uğrayarak alfa, beta, gama ışınları yayınlayan radyonüklid. devamı...
 • Auger Elektronu: Auger etkisiyle yayınlanan elektron. devamı...
 • Positron: Pozitron. Pozitif elektron, artı elektron devamı...
 • Iyonlaşmış Atom: Net bir yüke sahip, elektron eksikliği veya fazlalığı olan atom. devamı...
 • Ikincil Elektron: Birincil elektronun, elektron çoğaltıcı bir yüzeye çarpması sonucu serbest kalan, böylelikle ikincil yayıma yol açan elektron. Gelen ışınımla madde arasındaki etkileşim sonucu, atom tarafından fırlatılan elektron. devamı...
 • Keton Cisimleri: Aseto asetik asit, beta-hidroksi bütirik asit ve asetondan oluşan karaciğerde sentez edilip karaciğer tarafından kullanılamayan diğer dokularda enerji sağlayan moleküller. Kanda artması ketonemi, idrarla çıkarılması ketonüri ve bu genel duruma ketozis adı verilir. devamı...

Pozitron ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.