pozitron sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pozitron kelimesinin manası:

  1. Pozitif elektron, elektron karşıtı.
  2. Bk. artıcık
  3. Radyonüklidler tarafından yayınlanan beta parçacıkları, ana radyonükliddeki proton fazlalığından oluşursapozitron adı verilir. Pozitif elektron.
  4. Kütlesi ve yükü elektronunkine eşit, ancak yükü artı imli olan, atomların çekirdeklerindeki kalımlı temel parçacık.

pozitron ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları