Precinct ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Precinct" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Precinct" ne demek?

 1. Mıntıka, bölge, yöre, havali

 2. Çevre

 3. B.D

 4. Bölge, çevre, seçim bölgesi, polis bölgesi

Precinct nedir? İlişkili sözcükler

 • Vicinage: Civar, çevre, etraf Çevre, yöre, havali devamı...
 • District: Mıntıka, bölge, havali, nahiye, mahalle, kaza, sancak, seçim bölgesi Mıntıkalara ayırmak devamı...
 • Precincts: Yöre, çevre, civar devamı...
 • Undercover Policeman: Gizli polis, sivil polis, gizli polis işŸlerini yapabilmek için mesleğŸini gizleyen polis devamı...
 • Gc: (Green Cross International) Uluslararası YeşŸil Haç, 1993’te insan kaynaklı çevre felaketlerini önlemek, çevre tehlikelerinin farkında olunması ve çevre yasasının gelişŸimini savunmak için kurulan sivil çevre örgütü devamı...
 • Göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Ecocide: Ekosid, çevre katliamı, çevrenin yok edilmesi, çevre tahribatı, çevre soykırımı devamı...
 • Boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. devamı...
 • Doğal çevre: İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre. devamı...
 • Muhit: Çevre, yöre, etraf. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre Örnek: Bir de şuuraltı dahi olsa, muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim. H. E. Adıvar Bk. çevrel uzunluk devamı...

Precinct ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.