Prerenal Yetersizlik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Prerenal Yetersizlik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Prerenal Yetersizlik" ne demek?

 1. Böbreklere yeterince kan gelmemesinden kaynaklanan böbrek yetmezliği.

Prerenal Yetersizlik nedir? İlişkili sözcükler

 • Böbrek Osteodistrofisi: Genellikle köpeklerde, daha az olarak da kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde paratiroit hormonu veya D vitamini eksikliğinden kaynaklanan kemiğin kusurlu oluşumu ve kemik erimesiyle belirgin hastalık, böbrek raşitizmi, kauçuk çene hastalığı, renal osteodistrofi, renal osteitis fibroza. devamı...
 • Underemphasise: Yeterince vurgulamamak, yeterince üzerinde durmamak, yeterince önem vermemek, yeterince baskı yapmamak, yeterince sıkışŸtırmamak, yeterince tonlamamak (ayrıca underemphasize) devamı...
 • üremik Mide Yangısı: Böbrek yetmezliğine bağlı olarak kanda üre miktarının artması ve sindirim sisteminde bulunan üreaz üreten bakterilerin üreyi irkiltici özellikteki amonyağa dönüştürmelerinden kaynaklanan, midede ödem, konjesyon ve mukozada kireçlenmeyle belirgin mide yangısı. devamı...
 • Nephritic: Böbreklere ait Tıb Böbrek ilacı devamı...
 • Azotemi: Akut ve kronik böbrek yetmezliği, şok, Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktarda artışı. devamı...
 • Kimmelstiel Wilson Sendromu: İnsanlarda ve köpeklerde albüminüri, ödem, böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve retinopatiyle belirgin, şeker hastalığına bağlı olarak oluşan ikincil dejeneratif değişimler. devamı...
 • Hemolitik üremik Sendrom: Bakteriyel toksemi sonucu oluşan, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, mikrositozis, poikilositozis, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliğiyle belirgin hastalık tablosu. devamı...
 • Adrenal Korteks: (Lat. ad: yanında; renés: böbrekler; cortex: kabuk) Böbrek üstü bezinin sarımsı, pembe görünen dış kısmı. Dıştan itibaren zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis tabakalarından oluşan ve androjen, aldosteron, kortizon gibi birçok hormonun salgılandığı bölge. devamı...
 • Amiloidozis: Amiloid adı verilen lifli protein bileşiğinin birçok veya tek bir organda hücre dışında birikmesiyle oluşan metabolizma hastalığı. Kimyasal olarak etkisiz olan bu proteinler başta böbrekler olmak üzere karaciğer, dalak, böbrek üstü bezi ve mide-bağırsak kanalında birikir. devamı...
 • Nefrojenik Diyabetes Insipitus: Böbrek tubuluslarında suyun geri emilimindeki bozukluktan kaynaklanan şeker hastalığı. devamı...

Prerenal Yetersizlik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.