prim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte prim kelimesinin manası:

  1. İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para
    Örnek: Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur. H. Taner
  2. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret.
  3. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.
  4. Bk. değer payı
  5. Bk. kazanmalık.
  6. Bk. kazanmalık

prim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları