primer bağışık yanıt sözlük anlamı nedir?

Sözlükte primer bağışık yanıt kelimesinin manası:

  1. Verilen bir antijenle ilk kez karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık yanıt.

primer bağışık yanıt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları