primer kemik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte primer kemik kelimesinin manası:

  1. Embriyoda ve kemik kırıklarında tamir sırasında oluşan, bol osteoblâstların görüldüğü, matriksin inorganik tuzlar açısından fakir olduğu kemik doku. Lâmelsiz kemik, immatür kemik.

primer kemik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları