primer lenfoit organlar sözlük anlamı nedir?


Sözlükte primer lenfoit organlar kelimesinin manası:

  1. Bağışıklık sisteminde rol oynayan lenfositlerin oluşum yeri.

primer lenfoit organlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları