prizma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte prizma kelimesinin manası:

  1. Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim.
  2. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, biçme.
  3. Bk. biçik
  4. Bk. biçme
  5. Polikromatik ışını, kendini oluşturan dalga boylarına ayıran optik bir cisim.

prizma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları