processus ne demek

Proses Nedir?

Proses, bir dizi adım veya işlemle bir sonuca ulaşma yöntemi veya yolu anlamına gelir. Genellikle, bir görevi veya işi tamamlamak için izlenen adımlar dizisini ifade eder. Prosesler, üretim, hizmet, yönetim ve diğer birçok alanda kullanılır.

Prosesler, genellikle girdiler, işlemler ve çıktılar olmak üzere üç temel bileşenden oluşur. Girdiler, prosesin başlangıç noktasıdır ve işlenecek veya dönüştürülecek malzemeler veya bilgilerdir. İşlemler, girdileri çıktılara dönüştürmek için gerçekleştirilen adımlardır. Çıktılar ise, prosesin sonucunda elde edilen ürün veya hizmetlerdir.

Prosesler, çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ürün veya hizmet üretmek
 • Bilgiyi işlemek
 • Karar vermek
 • Yönetim görevlerini yerine getirmek
 • Müşteri hizmetleri sağlamak

Prosesler, işletmelerin ve kuruluşların verimliliğini ve etkinliğini artırmak için önemli bir araçtır. İyi tasarlanmış ve uygulanan prosesler, işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine, kaliteyi artırmalarına ve müşteri memnuniyetini yükseltmelerine yardımcı olabilir.

Proses Türleri

Prosesler, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Doğası gereği:
  • Üretim prosesleri: Ürün üretmek için kullanılan proseslerdir.
  • Hizmet prosesleri: Hizmet sağlamak için kullanılan proseslerdir.
  • Yönetim prosesleri: İşletmelerin ve kuruluşların yönetiminde kullanılan proseslerdir.
 • Amaçlarına göre:
  • Üretim prosesleri: Ürün üretmek için kullanılan proseslerdir.
  • Bilgi işleme prosesleri: Bilgiyi işlemek için kullanılan proseslerdir.
  • Karar verme prosesleri: Karar vermek için kullanılan proseslerdir.
  • Yönetim prosesleri: İşletmelerin ve kuruluşların yönetiminde kullanılan proseslerdir.
  • Müşteri hizmetleri prosesleri: Müşteri hizmetleri sağlamak için kullanılan proseslerdir.
 • Karmaşıklıklarına göre:
  • Basit prosesler: Az sayıda adım ve işlem içeren proseslerdir.
  • Karmaşık prosesler: Çok sayıda adım ve işlem içeren proseslerdir.
 • Otomasyon düzeylerine göre:
  • Manuel prosesler: El ile gerçekleştirilen proseslerdir.
  • Yarı otomatik prosesler: Hem el ile hem de makine ile gerçekleştirilen proseslerdir.
  • Otomatik prosesler: Tamamen makine ile gerçekleştirilen proseslerdir.

Proses Yönetimi

Proses yönetimi, proseslerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir disiplindir. Proses yönetimi, proseslerin tasarlanması, uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi gibi adımları içerir.

Proses yönetimi, işletmelerin ve kuruluşların proseslerini sürekli olarak iyileştirmelerine ve böylece verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Proseslerle İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi