Prochordata ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Prochordata" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Prochordata" ne demek?

 1. Bk. ilkel kordalılar

Prochordata nedir? İlişkili sözcükler

 • Prochordata: Bk. ilkel kordalılar devamı...
 • Ilkel Kordalılar: (Yun. protos: ilkel; khorde: iplik) Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) alt filumuna giren, hayatlarının bir evresinde de olsa kordalı özelliklerini taşıyan, yarım kordalılar (Hemichordata), gömlekliler (Tunicata) ve kafatassızlar (Acrania) olmak üzere üç sınıfı bulunan küçük bir grup. devamı...
 • Semiprimitive: Yarı ilkel, bir dereceye kadar ilkel, bazı ilkel özellikleri olan devamı...
 • Eyespot: Bazı aşağı cins hayvanlarda bulunan basit göz. (Biyoloji) bir organizmanın yönlenmesine yardım eden ve ışŸığŸa duyarlı ilkel göz benzeri alıcı (ilkel tek hücreli organizmalarda) devamı...
 • Chordates: Kordalılar devamı...
 • Chordata: Bk. kordalılar devamı...
 • Hemichordata: Bk. yarım kordalılar devamı...
 • Benlik Savunması: (Ruhsal çözümleme) Benliğin bütünlüğünü korumak için ilkel benlik tepkilerinin eğitilip yüceltilmesi ya da simgeleştirilerek değiştirilmesi, ilkel benlikle üstbenlik arasında uyum sağlayıp benliğin korunması. devamı...
 • Eklice: Gömlekliler (Tunicata) dalının,ekliceler (lârvacea) sınıfından, yüreği bulunan bir kordalı cinsi. devamı...
 • Nöral Boru: Kordalı embriyosunda sırt tarafta oluşan nöral safihanın iki kenarının boydan boya kıvrılıp birleşmesiyle oluşan boru. devamı...

Prochordata ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.