Project Manager ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Project Manager" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Project Manager" ne demek?

 1. Proje müdürü, (İşŸletme) bir projenin planlama ve yönetiminden ve başŸarılı bir şŸekilde tamamlanmasından sorumlu olan kişŸi

Project Manager nedir? İlişkili sözcükler

 • Projection: Proje, tasarım, planlama, fırlatma, atış, izdüşüm, projeksiyon, gösterim, yansıtma, çıkıntı Fırlatma, atma, atış devamı...
 • Lavi Project: Lavi projesi, gelişŸmişŸ bir İsrail uçağŸı üretmek için milli proje, çok tartışŸma yaratan ve sonunda iptal edilen (1987) proje devamı...
 • Tadilat Projesi: yapıdaki herhangi bir değişikliği göstermek üzere hazırlanan ve asıl projenin eki olan proje. devamı...
 • Manhattan Project: Manhattan Projesi, birinci atom bombasını gelişŸtirmek için tasarlanan projenin kod ismi (1940’lar esnasında) devamı...
 • Rektör: Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör. Özerk üniversitelerin senatolarınca belli bir süre için profesörler arasından seçilen, özerk olmayan üniversitelere işe Millî Eğitim Bakanlığınca devamı...
 • Project File: Proje kütüğü proje kütüğü devamı...
 • Project Review: Proje incelemesi devamı...
 • Sancak Beyi: Sancağın yönetiminden sorumlu olan görevli. devamı...
 • Sancakbeyi: Sancağın3 asker ve askerin dışındaki yönetiminden sorumlu olan görevli. devamı...
 • Project 2: Proje, işŸ; plan, tasarı. sosyal konutlar, sosyal konutlardan oluşŸan site.” devamı...

Project Manager ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.