pronaos sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pronaos kelimesinin manası:

  1. Bir tapınakta genellikle doğuda yeralan ve cella'ya (naos) geçit veren ön odaya verilen ad. Diğer bir deyişle, cellanın önünde, anta duvarlarının arasında kalan bölümün adı.
  2. eski yunanlılarda mabedin önünde sütunlu revaklı olan kısım. pronaosun üst kısmı örtülü olup alınlığı üçgen biçimindedir.
  3. antik yunan tapınaklarının ön bölümü

pronaos ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları