Propiopromazin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Propiopromazin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Propiopromazin" ne demek?

 1. Fenotiyazin grubu nöroleptik ilaçların dimetilaminopropil fenotiyazinler alt grubundan preanestezik olarak kullanılan bir ilaç.

Propiopromazin nedir? İlişkili sözcükler

 • Promazin: Preanestezik, kusma kesici ve sakinleştirme için kullanılan, dimetilaminopropil fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç. devamı...
 • Asepromazin: Asetilpromazin olarak da bilinen, preanestezik ve kusma kesici olarak kullanılan fenotiyazin türevi bir nöroleptik ilaç. devamı...
 • Dihidroksimorfin: Ağırlık esasına göre morfinden 10 ve hidromorfondan 2. 5 kez daha etkin ağrı kesici etkiye sahip, nörolept ağrı kesilmesi, preanestezik olarak kullanılan bir ilaç. devamı...
 • Piperasetazin: Özellikleri ve etkileri klorpromazine benzeyen, başlıca kedi ve köpeklerde yatıştırıcı, nöroleptik, kusma kesici ve kaşıntı giderici olarak kullanılan ilaç. devamı...
 • Klorpromazin: Formülü C17H19ClN2S olan, amin kokulu, alkali tepkime gösteren, kusmaya karşı ve yatıştırıcı olarak kullanılan yağımsı bir sıvı. Nöroleptik amaçla, hidroklorür tuzu h devamı...
 • Mepiramin: Etilendiamin grubundan, antihistaminik olarak kullanılan bir ilaç. devamı...
 • Morizisin: Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılan fenotiyazin türevi bir ilaç. devamı...
 • Ksilazin: Beyinde bulunan alfa 2 almaçlarını uyararak ağrı kesici etkiye neden olan ayrıca, yatıştırıcı, kas gevşetici ve özellikle kedilerde kusturucu etkileri de bulunan ve preanestezik olarak kullanılan bir ilaç. devamı...
 • Potasyum Permanganat: Mikrop öldürücü olarak kullanılan, suda eriyiği menekşe renginde bulunan madde. Venomları oksitleyerek parçalayabilme özelliğinden dolayı yılan ve akrep sokmalarına karşı kullanılan, bakterisid ve fungusid etkinlik gösteren oksitleyici maddeler grubundan çöktürücü, devamı...
 • Aluminosilikatlar: Si4+ + + iyonuna benzer olarak Al3+ iyonunun oksijen iyonlarının düzgün dörtlü çevresinde bulunduğu silikatlar grubu. Aluminolar yer kabuğunda en yaygın bulunan bileşiklerdir. Bu grubun esas temsilcilerinden olan mineraller; ortoglaz K[AlSi3O8], albit Na[AlSi3O8] ve anortit Ca[Al2Si3O8]. Slüd grubu mineralleri de alumosillikatlara aittirler, örneğin muskovit KAl[(Si3AlO10)(OH)]. Alumminosilikat olan nefelin Na2[Al2Si3O8] sanayide önemli ham maddedir. Aluminosilikatların çok devamı...

Propiopromazin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.