prose sözlük anlamı nedir?

Sözlükte prose kelimesinin manası:

  1. Düzyazıya çevirmek, sıkıcı bil dille yazmak, can sıkıcı konuşmak
  2. Düzyazı, nesir
  3. Sıkıcı söz veya yazı
  4. Nesir yazmak
  5. Can sıkıcı şekilde konuşmak veya yazmak
  6. Nesir şeklinde yazılmış
  7. Can sıkıcı, alelade.

prose ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları